Atomlink vmware server

Atom Link Co., Ltd.

Linked to your Success

Follow ME :

Internet of Things (IoT) คืออะไร  โซลูชั่นแบบ IoT ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตเราอย่างไร

Internet of Things (IoT) คืออะไร  โซลูชั่นแบบ IoT ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตเราอย่างไร

Internet of Things (IoT) คืออะไร

 

Internet of Things (IoT) คือแนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างการเชื่อมโยงและส่งข้อมูลถึงกันไปยังSmart Device หรือระบบอื่น ๆรอบตัวเรา 

 

นอกจากนี้ Internet Of Things (IoT) ก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 ได้อีกด้วย ซึ่งจะพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสื่อสารกันระหว่างการผลิตของระบบเครื่องจักร มนุษย์ และข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ ประสิทธิภาพสูง และสามารถควบคุมได้แบบ Real-time ผ่านระบบNetwork ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนต่ำลงอย่างชัดเจน

 

 มีการใช้งาน IoT ในที่ใดบ้าง

 

 จริง ๆ แล้วเราจะเห็นได้ว่า IoT นั้นได้รับการนำไปใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายในวงการหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงวัตถุจำนวนมหาศาลทุกรูปร่างและขนาด ตั้งแต่สมาร์ทไมโครเวฟที่สามารถตั้งเวลาทำอาหารที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ ไปจนถึงรถยนต์ที่สามารถตรวจดูน้ำมัน หรือสภาพเครื่องยนต์ได้ หรือเครื่องปรับอากาศที่สามารถสั่งทำงานจากทางไกลได้ หรือวัตถุเชิงรูปธรรมใด ๆ ที่มีเซ็นเซอร์ภายใน ไปจนถึงอุปกรณ์ออกกำลังต่าง ๆ ที่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจและแนะนำแผนการออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณได้

 

IoT มีประโยชน์อย่างไร

 

เทคโนโลยี Internet of Things สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในชีวิตประจำวันได้ ทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการทำงาน  ยกตัวอย่างเช่น คุณจะตื่นนอนตอน 7 โมงเช้าทุกวัน และเดินทางไปทำงานด้วยรถไฟ  แต่ในวันนั้นรถไฟของคุณถูกยกเลิก เนื่องจากสภาพอากาศหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  ในสถานการณ์เช่นนี้ IoT จะทำการปลุกคุณตอนเวลา 6 โมง 45 นาที  มันสามารถรับรู้ได้ว่ารถไฟเที่ยวประจำของคุณถูกยกเลิก และนาฬิกาปลุกที่ใช้งานหรือที่เชื่อมต่อกับ IoT ก็จะรีเซ็ตตัวเองตามปัจจัยที่เกิดขึ้น และจากนั้นจึงเสนอตัวเลือกแผนการเดินทางใหม่ให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถบัส หรือคำนวณระยะทางในการขับรถและเวลาในการเดินทางสำหรับวิธีเหล่านั้นด้วย เพื่อทำให้มั่นใจว่าคุณจะไปถึงที่ทำงานได้ทันเวลา

 

นอกจากนี้ IoT ยังถือเป็นขอบเขตที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และธุรกิจหลายวงการก็กำลังนำเทคโนโลยีที่ใช้โซลูชั่นแบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งไปใช้ในการพัฒนาระบบที่มีอยู่แล้วด้วย เพื่อลดภาระของบุคลากร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

ด้านการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ดูแลสุขภาพใช้อุปกรณ์ IoT เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ด้านการแพทย์ของตนเอง  นักธุรกิจก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้เช่นกัน ซึ่งเห็นได้จากการปล่อยตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและการบำรุงรักษาที่ต่ำลงในอุตสาหกรรมการผลิต และยังขยายตลาดด้วยการทำให้ประสบการณ์การชอปปิ้งออนไลน์น่าเพลิดเพลินมากกว่าเดิม แสดงการแนะนำสินค้าที่แม่นยำมากขึ้น เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว IoT จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในระบบธุรกิจของยุคปัจจุบัน เพราะมันเป็นตัวจัดการกระบวนการภายในและอำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

 

IoT มีผลกระทบอย่างไร

 

ด้านความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออาจมีช่องโหว่มาโจมตีเครือข่ายใน IOT ได้ ฉะนั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัยไปควบคู่กัน เพื่อให้ธุรกิจและการใช้งาน IoT สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

 

แหล่งที่มา
https://innovationatwork.ieee.org/6-iot-benefits
https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/what-is-the-iot
http://customerthink.com/the-internet-of-things-iot-solutions-and-its-benefits/

 

 10-atomlink_co_th-Nunt

Atom Link Co., Ltd. 

Linked to your Success