Atomlink vmware server

Atom Link Co., Ltd.

Linked to your Success

Follow ME :

การปกป้องข้อมูลจะให้ผลดีต่อธุรกิจคุณอย่างไร​

การปกป้องข้อมูลจะให้ผลดีต่อธุรกิจคุณอย่างไร

ข้อมูลใดๆที่ธุรกิจของคุณเก็บแบบดิจิตอลต้องได้รับการปกป้องอย่างถูกวิธี ข้อมูลส่วนตัวไม่ใช่แค่การยินยอมเท่านั้นอีกแล้ว มันกำลังกลายเป็นการตลาดและผลประโยชน์ของหลายๆกิจการ

 

ข้อไหนที่ต้องปกป้อง

 

ข้อมูลสำคัญที่เก็บกันเป็นปกติโดยธุรกิจ ที่มีทั้งประวัติพนักงาน ข้อมูลลูกค้า โครงการความภักดี การซื้อขาย หรือการเก็บข้อมูล ล้วนต้องถูกปกป้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกนำไปใช้อย่างผิดวิธีโดยบุคคลที่สามเพื่อการหลอกลวง เช่น การหลอกลวงบนอินเตอร์เน็ต และการขโมยตัวตน

 

ข้อมูลทั่วไปที่บริษัทคุณอาจเก็บไว้ รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต และข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่อาจเกี่ยวข้องกับพนักงานในตอนนี้ของคุณและคู่ของพวกเขา หรืออีกกลุ่มหนึ่งคือ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และลูกค้า ปกป้องข้อมูลเหล่านี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ต้องให้ธุรกิจยึดมั่นในกฎระเบียบเฉพาะ

 

ข้อมูลส่วนตัวสามารถให้ข้อได้เปรียบกับบริษัท

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลมีกฎที่องค์กร รัฐบาย และธุรกิจต้องยึดมั่นเพื่อที่จะรักษาความแม่นยำ ความปลอดภัย และความถูกต้องของข้อมูลใครสักคน ระเบียบการป้องกันข้อมูลทั่วไปเป็นความท้าทาย แต่มันเปิดโอกาสให้บริษัทซึ่งช่วยการคืนทุน เช่นพัฒนาความภักดีของลูกค้า และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ตวามชัดเจนที่มากขึ้น และการง่ายขึ้นที่จะเข้าใจกระขวนการยินยอมของลูกค้า จะเป็นหัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงนี้ และให้ทางเลือกที่จริงใจแก่ผู้คนเกี่ยวกับข้อมูลไหนที่ถูกเก็บบันทึก และถูกใช้งานอย่างไร

 

ล้างข้อมูลนำมาซึ่งค่าตอบแทนจากการลงทุน

 

ความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ใช่ปัจจัยสำคัญทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวที่พัฒนาได้ การมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของการปฏิบัติข้อมูลการร้องเรียน

 

การได้แผนภูมิของธุรกิจไม่ได้ใช้เพียงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามทั่วทั้งธุรกิจ มันยังช่วยปรับปรุงการดำเนินงานโดยการลดรายการที่ซ้ำซ้อน และสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลลูกค้านั้นเป็นข้อมูลล่าสุด และแม่นยำที่สุดเท่าที่เป็นได้ ในขณะที่ถูกดำเนินด้วยความยินยอม (หรืออีกหลักภายใต้ระเบียบการป้องกันข้อมูลทั่วไป)

 

การตรวจสอบห่วงโซ่ดิจิตอลเสริมที่เสริมให้กับเว็บไซต์ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์โดยการกำจัดข้อมูลที่ไม่จะเป็นซึ่งลดประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมของเว็บไซต์และอาจทำให้ข้อมูลรั่วไหลไปถึงคู่แข่ง

 

ประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีขึ้น

 

ด้วยส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมระเบียบการป้องกันข้อมูลทั่วไปของพวกเขา ธุรกิจต้องคอยดูวิธีที่พวกเขาและผู้ร่วมทุนเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนรวม เพื่อความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถส่งต่อการปฏิบัติต่อข้อมูลที่พัฒนาและสอดคล้อง พวกที่สามารถทำได้มักจะรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่มีหลักประกัน เช่น พัฒนาประสิทธิภาพของแคมเปญ ลดค่าใช้จ่ายห่วงโซ่ดิจิตอลเสริม และประสบการณ์ที่รวดเร็วขึ้นสำหรับผู้ใช้ ทั้งหมดนี้เป็นค่าตอบแทนจากการลงทุน

 

เมื่อบริษัทฟื้นฟูระเบียบให้ทรัพย์สินของตน และทำให้มั่นใจว่ามีเพียงป้ายจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานระเบียบการป้องกันข้อมูลทั่วไป มีสองสิ่งที่เกิดขึ้น บริษัทป้องกันตัวเองจากการเสียหน้า และการที่อาจถูกปรับเพราะการไม่ยินยอมและความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูล มันยังทำให้ได้ไซต์ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ผลลัพธ์มากขึ้น ใช้เวลาน้อยลง และพนักงานใช้เวลาในการแก้ปัญหาบุคคลที่สามน้อยลงด้วย

 

แหล่งที่มา

https://www.fsb.org.uk/resources/why-is-data-protection-so-important

 

https://www.information-age.com/data-privacy-businesses-competitive-advantage-123471059 

 

 

แหล่งที่มา

https://www.fsb.org.uk/resources/why-is-data-protection-so-important

 

https://www.information-age.com/data-privacy-businesses-competitive-advantage-123471059 

 

 06-atomlink_co_th-diggy04

Atom Link Co., Ltd. 

Linked to your Success